Na rynku pracy szkolenia stają się coraz bardziej popularne, a czas profesjonalistów jest wyceniany bardzo wysoko. Darmowej wiedzy nie brakuje – od webinarów, przez blogi eksperckie, kanały w social mediach czy wykłady. Są one pewnym rodzajem wskazówek, ale najczęściej pełnią charakter wprowadzający lub po prostu promocyjny i nie zastąpią skrojonego na miarę branży szkolenia.

Jednak jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy małym przedsiębiorstwem? 

Z pomocą przychodzi KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie szkoleń i kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Podobnie jest w przypadku branży fizjoterapeutycznej, która szybko się zmienia, w związku z czym konieczne jest ciągle aktualizowane i poszerzenie wiedzy. Inwestowanie w potencjał kadrowy, poprzez szkolenia dla fizjoterapeutów z dofinansowaniem stwarza szansę na poprawę zarówno pozycji firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może otrzymać środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, telepraca itp.) zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia dofinansowanego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu, a pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego na takich samych zasadach, jak jego pracownicy. Dofinansowanie w ramach środków KFS jest dostępne jednak tylko dla osób świadczących pracę, co oznacza, że pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim/tacierzyńskim nie spełniają tego warunku. Ubiegać się o ww. wsparcie nie mogą również ubiegać się osoby współpracujące.

Jaki jest poziom dofinansowania ?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  •     80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  •   100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać środki z KFS ?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. W większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wnioski składane są na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

Najważniejsze przy sporządzaniu wniosku to odpowiednio uzasadnić potrzebę kształcenia i wpisanie się w aktualne na dany rok priorytety, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.

Jakie są szanse ?

Próbować zawsze warto. Urzędy, które posiadają środki, w większości przypadków pozytywnie rozpatrują wnioski, zwłaszcza jeśli ubiegamy się o dofinansowanie po raz pierwszy. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że musimy rozwijać naszą firmę lub przystosować naszych pracowników do dynamicznie rozwijającego się rynku.

Jeśli nie KFS to może BUR – Baza Usług Rozwojowych.

Druga ścieżka pozyskania środków na przeszkolenie pracowników to skorzystanie z pomocy oferowanej przez Europejski Fundusz Społeczny. Unia Europejska oferuje programy dofinansowań szkoleń, dzięki którym możesz uzyskać środki na wybrane przez siebie szkolenia. 

Czym jest BUR ?

to platforma, na której znajdują się informacje o szkoleniach i usługach rozwojowych, do których możesz otrzymać dofinansowanie. Znajdziesz tam spis wszystkich szkoleń spełniających odpowiednie kryteria wraz z ich harmonogramem.

Kto może skorzystać ?

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przysługuje właścicielom jednoosobowej działalności gospodarczej, a także właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników).

Do korzystania z dofinansowania z BUR upoważnieni są również fizjoterapeuci samozatrudnieni na działalności gospodarczej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę (różne wymogi w zależności od województwa). 

BUR to również szansa dla osób indywidualnych jeżeli weźmiesz udział w takich projektach jak Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla.

Jak wygląda proces – krok po kroku:

  • wybierz interesujące Cię szkolenie,
  • skontaktuj się z Operatorem ( czyli instytucją, która udziela dofinansowania) Twojego województwa. W rzeczywistości operator będzie dla Ciebie pomocą – pomoże wypełnić wniosek zgłoszeniowy i zweryfikuje poziom dofinansowania do szkolenia, a następnie przygotuje i podpisze z Tobą umowę. Po jej podpisaniu zostanie Ci nadany numer ID,
  • zrealizuj szkolenie i dokonaj rozliczenia.

Podsumowanie

Aby nie przegapić możliwości na uzyskanie dofinansowania do szkoleń, najlepiej nawiązać kontakt ze swoim operatorem i Urzędem Pracy już dziś oraz na bieżąco śledzić informacje o pojawiających się naborach.

Trzecia opcja  –  Pożyczka na kształcenie może to być Twój As w rękawie !

to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Zaletą tego rozwiązania są atrakcyjne warunki :

  • nieoprocentowana forma,
  • spłata w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
  • istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki,
  • wnioskowanie odbywa się w sposób elektroniczny.

Jeżeli nadal masz wątpliwości czy korzystanie z dofinansowań to nie Twoja bajka, bo za dużo biurokracji, bo pracodawca, pozwól, że przedstawię Ci korzyści, które na pewno je rozwieją:

Po pierwsze – inwestujesz w swój rozwój, co z pewnością przełoży się na rozwój Twojej firmy,

Po drugie     oszczędność pieniędzy,

Po trzecie   –  poznanie nowych ludzi,

Po czwarte –  pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie – im większą masz wiedzę tym bardziej wzrasta Twoja pewność siebie.

Po piąte – szybkie i proste zdobywanie wiedzy.

Podsumowując Twój sukces w Twoich rękach!