Zapalenie płuc może być wywołane przez różne mikroorganizmy – bakterie, wirusy lub grzyby. Płuca składają się z małych „worków” zwanych pęcherzykami płucnymi, które u zdrowych ludzi wypełniają się powietrzem podczas oddychania. Natomiast pęcherzyki płucne osób z zapaleniem płuc są wypełnione ropą i płynem, co sprawia, że oddychanie jest bolesne i ogranicza wchłanianie tlenu.

Zapalenie płuc jest częstą chorobą występującą rocznie u 5-11% populacji. Częściej występuje u mężczyzn, zimą i przy obecności różnych czynników ryzyka. Może przebiegać łagodnie, ale konieczność przyjęcia do szpitala zwiększa się z wiekiem. Śmiertelność średnio- i długoterminowa jest wysoka, a zapalenie płuc jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych na świecie i szóstą główną przyczyną zgonów ogółem. Jest też główną przyczyną śmiertelności niemowląt na świecie.

Co powoduje zapalenie płuc?

Gdy mechanizmy obronne człowieka są osłabione, jest on bardziej podatny na zakażenia mikroorganizmami – bakteriami, wirusami czy grzybami.Bakterie są najczęstszą przyczyną zapalenia płuc, przy czym najczęstszą jest Streptococcus pneumoniae, znany również jako pneumokok. Może wystąpić również nietypowe zapalenie płuc, wywołane przez inne bakterie, które często pozostają niezidentyfikowane. Po trzecie, bakteria Pneumocystis jiroveci atakuje głównie osoby, których układ odpornościowy nie funkcjonuje dobrze. Częstą przyczyną zapalenia płuc są również wirusy; na przykład wirus grypy, ospy wietrznej, odry lub krztuśca. W osobnym artykule dowiesz się, jak leczyć zapalenie płuc.

Jakie są objawy?

Symptomatologia zapalenia płuc jest niespecyficzna, a jego rozpoznanie opiera się na zespole objawów związanych z zakażeniem dolnych dróg oddechowych i stanem ogólnym. Dotyczy to następujących znaków:

  • Gorączka (powyżej 38 stopni)
  • Kaszel
  • Ból w klatce piersiowej
  • Duszność
  • U osób starszych brak gorączki i pojawienie się dezorientacji oraz pogorszenie chorób podstawowych nie są rzadkością.

Generalnie nie ma żadnej cechy, objawu klinicznego lub ich kombinacji, która pozwala nam wywnioskować, jaki jest drobnoustrój wywołujący zapalenie płuc.

Jakie powikłania może wywołać zapalenie płuc?

Zapalenie płuc, jeśli jest ciężkie, może prowadzić do śmierci, dlatego ważne jest, aby zachować czujność i ustalić szybką diagnozę w celu jak najszybszego leczenia.

Rzadko mogą wystąpić następujące powikłania:

  • Płyn wokół płuca (wysięk opłucnowy)
  • Zakażony płyn wokół płuca (empyema)
  • Ropnie płuc